LOVER

NOP-Haakonsvern sine lover

NOP-HAAKONSVERN LOVNORM 2021

Gjeldende lovnorm for NOP-Haakonsvern vedtatt på Årsmøte 2019. Oppdatert etter NIF sine endringer i Oktober 2020

APPENDIX TIL LOVNORM 2021

NOP - Haakonsvern sine tillegg til NIF sin lovnorm fra 2020. Appendixet ble godkjent på årsmøte 2019 og har kun blitt rettet slik at lovreferansene er korrekt mot NIF lovnorm 2020