top of page

LOVER

NOP-Haakonsvern sine lover

NOP-HAAKONSVERN LOVNORM 2021

Gjeldende lovnorm for NOP-Haakonsvern vedtatt på Årsmøte 2019. Oppdatert etter NIF sine endringer i Oktober 2020

APPENDIX TIL LOVNORM 2021

NOP - Haakonsvern sine tillegg til NIF sin lovnorm fra 2020. Appendixet ble godkjent på årsmøte 2019 og har kun blitt rettet slik at lovreferansene er korrekt mot NIF lovnorm 2020

bottom of page